Serwisy internetowe

Ogólne portale przygotowane jako narzędzia informacji i edukacji, skierowane do członków Towarzystwa, środowisk medycznych innych specjalizacji oraz pacjentów – na bieżąco aktualizowane i obsługiwane przez naszą redakcję medyczną. Serwisy internetowe sekcji i oddziałów Towarzystwa zintegrowane z portalem głównym i serwisami kongresów i konferencji.