Serwisy informacyjno/edukacyjne dla pacjentów i ich bliskich

Interaktywne, multimedialne narzędzia służące uświadamianiu i edukacji społeczeństwa. Ułatwiają one zapoznanie się ze specyfiką choroby, zrozumienie zasad skutecznej profilaktyki, przebiegu prowadzonej terapii i zdobycie niezbędnej wiedzy na temat opieki nad chorym członkiem rodziny.