Serwisy internetowe dla lekarzy i pacjentów

Projektujemy i wykonujemy serwisy internetowe dla pacjentów i ich bliskich o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zawierające odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z problemami ze zdrowiem. Są to interaktywne, multimedialne narzędzia służące do edukacji społeczeństwa w zakresie poznania specyfiki choroby, zrozumienia terapii i zakresu niezbędnej opieki ze strony bliskich.

 

Tworzymy portale dla Członków Towarzystw Medycznych, obsługiwane i na bieżąco aktualizowane przez profesjonalną redakcję medyczną znajdującą się w naszych strukturach. Oferta nasza obejmuje również tworzenie i aktualizację stron internetowych konferencji i kongresów z interaktywnymi programami naukowymi, zintegrowanych z aplikacjami mobilnymi.

 

Websites for doctors and patients

We design and create informational and educational websites for patients and their relatives, offering answers to most topical health-related problems. These are interactive, multimedia tools for educating the public about the specificity of a given condition, helping understand the treatment and the scope of necessary care from the family.

 

We develop websites for Members of Medical Associations, ensuring day-to-day administration and regular updates by professional medical editors employed in our structures. Our offer also includes creating and updating conference and congress websites with interactive science programs, integrated with mobile applications.